ஒரு பேலியோ உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 21 / இன்சுலின் வேலை செய்யும் விதம்

நம் உடல் எப்படி இன்சுலின் மூலம், இரத்த சர்க்கரை அளவை, எப்போதும் கட்டுக்குள் வைக்கிறது ? நாம், சாதாரண உணவை உண்டு எப்படி, நம் உடலை இரணப்படுத்துகிறோம் ? பேலியோ உணவு எப்படி நம் உடல் ஆரோக்கியத்தைக் காக்கிறது ? ஒரு சிறிய அலசல். 

Continue reading “ஒரு பேலியோ உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 21 / இன்சுலின் வேலை செய்யும் விதம்”

ஒரு பேலியோ உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 20 / பேலியோ மூலம் சர்க்கரை நோய் பராமரிப்பு

பேலியோ மூலம் சர்க்கரை நோயை பராமரிப்பது எப்படி ?  

Continue reading “ஒரு பேலியோ உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 20 / பேலியோ மூலம் சர்க்கரை நோய் பராமரிப்பு”