ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 40 //புற்று நோய் உள்ளவர்கள், பேலியோ உணவு முறை கடைப்பிடிக்கலாமா ? பேலியோ உணவால் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மை என்ன ?

#PaleoDietDoctor #CancerTreatmentinPaleo

புற்றுநோய் உள்ளவர்கள் நிச்சயம் பேலியோ உணவு எடுக்கலாம்.

கேன்சர் உள்ளவர்கள், மாவுச்சத்து மிகுந்த சாதா உணவு எடுக்கும் போது என்ன நடக்கிறது என்பதை முதலில் அறிவோம்.

Continue reading “ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 40 //புற்று நோய் உள்ளவர்கள், பேலியோ உணவு முறை கடைப்பிடிக்கலாமா ? பேலியோ உணவால் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மை என்ன ?”

ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 39// கார்ப் ப்ளூ – பேலியோ உணவு முறை தொடங்கியவுடன் வரும் சில உடல் உபாதைகள் / அவற்றுக்கான தீர்வுகள்

#PaleoDietDoctor #CarbFlu #CarbWithdrawalSymptoms #PaleoDietConsultant

கார்ப் ப்ளூ – பேலியோ உணவு முறை தொடங்கியவுடன் வரும் சில உடல் உபாதைகள் / அதற்கான  தீர்வுகள்

1) துவக்க நிலை – அறிகுறிகள்

பேலியோ ஆரம்பித்த 1 முதல் 3  வாரங்களில், carb flu symptoms or Carb withdrawal symptoms எனப்படும்  இந்த துவக்க நிலை அறிகுறிகள் எல்லோருக்கும் வரலாம்.  இது மாவுச்சத்தில் (carbohydrate mode ) இயங்கி கொண்டிருக்கும் உங்கள் உடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொழுப்பின் (fat mode – fat Adaptation ) மூலம் இயங்க ஆரம்பிக்கும் போது வருபவை.

Continue reading “ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 39// கார்ப் ப்ளூ – பேலியோ உணவு முறை தொடங்கியவுடன் வரும் சில உடல் உபாதைகள் / அவற்றுக்கான தீர்வுகள்”

ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 38//பேலியோ உணவுமுறையில்,  தலைமுடி உதிர்வதைத் தடுப்பது எப்படி ?

தற்காலிகமாக தலைமுடி உதிர்வதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. தினமும்  நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருந்த உணவின்,  மொத்த கலோரிகளில் பாதியைத் திடீரென்று,  குறைக்கும்போதும், உணவை முற்றிலும் மாற்றி புதிய வகை சப்ளீமென்ட்கள்/ குளிர் பானங்கள் என்று எடுக்கும்போதும், நிச்சயம் தலைமுடி உதிரும். Continue reading “ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 38//பேலியோ உணவுமுறையில்,  தலைமுடி உதிர்வதைத் தடுப்பது எப்படி ?”

ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 37// எச்சரிக்கை – பேலியோ உணவு முறையில் மொத்த கொலஸ்ட்ரால் (Total Cholesterol) 400 mg/dL க்கு மேலும், எல்.டி.எல்.(LDL) கொலஸ்ட்ரால் 250-க்கு மேலும் உயர்கிறதா ? இதைப் படியுங்கள்

எச்சரிக்கை

பேலியோ உணவு எடுப்பவர்களில் வெகு சிலருக்கு,  மொத்த கொலஸ்ட்ரால் (Total Cholesterol) அளவு 400 mg/dL க்கு மேலும், எல்.டி.எல்.(LDL) கொலஸ்ட்ரால் அளவு 250-க்கு மேலும் உயர்கிறது. இது இதய நலனை பாதிக்குமா ? அவ்வாறு கொலஸ்டிரால் எண்கள் கூடுபவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ?

Continue reading “ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் – 37// எச்சரிக்கை – பேலியோ உணவு முறையில் மொத்த கொலஸ்ட்ரால் (Total Cholesterol) 400 mg/dL க்கு மேலும், எல்.டி.எல்.(LDL) கொலஸ்ட்ரால் 250-க்கு மேலும் உயர்கிறதா ? இதைப் படியுங்கள்”