ஒரு பேலியோ ஆலோசகரின் குறிப்புக்கள்- 47 / அலோபதி மருத்துவம் சர்க்கரை நோயை ஏன் குணப்படுத்துவதில்லை ?

அலோபதி (ஆங்கில) மருத்துவம் சர்க்கரை நோயை ஏன் குணப்படுத்துவதில்லை ?

ஆங்கில மருத்துவ சிகிச்சை முறை சர்க்கரை நோயைக் குணப்படுத்துவது இல்லை. மேலும், சர்க்கரை நோயின் தீவிரத்தை அதிகப்படுத்தி, சர்க்கரை நோயாளர்களை விரைவில் சாவை நோக்கித் தள்ளுகிறது. ஏன் ?

Continue reading “ஒரு பேலியோ ஆலோசகரின் குறிப்புக்கள்- 47 / அலோபதி மருத்துவம் சர்க்கரை நோயை ஏன் குணப்படுத்துவதில்லை ?”