பேலியோ பேசிக்ஸ் – தொகுதி – 2 டயபடீஸ் ஸ்பெசல் – ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் (Tamil Edition) Kindle Edition

பேலியோ பேசிக்ஸ் – தொகுதி – 2: டயபடீஸ் ஸ்பெசல் – ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் (Tamil Edition) Kindle Edition

இந்த புத்தகத்தை வாங்க சொடுக்குங்கள்…..

Amazon Kindle Edition
Link : https://www.amazon.in/dp/B07L2QD811

பேலியோ பேசிக்ஸ் – தொகுதி – 1 (ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள்)

“பேலியோ பேசிக்ஸ்” தொகுதி – 1

ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள் (Tamil Edition) Kindle Edition

இந்த புத்தகத்தை வாங்க சொடுக்குங்கள்…..

Continue reading “பேலியோ பேசிக்ஸ் – தொகுதி – 1 (ஓர் உணவு ஆலோசகரின் குறிப்புகள்)”

பேலியோ புத்தகம் – “பேலியோ – சர்க்கரை நோயிலிருந்து நிரந்தர விடுதலை”

how to cure diabetic using foods

“பேலியோ – சர்க்கரை நோயிலிருந்து நிரந்தர விடுதலை”

விலை . ரூ. 2௦௦ /-

Continue reading “பேலியோ புத்தகம் – “பேலியோ – சர்க்கரை நோயிலிருந்து நிரந்தர விடுதலை””

பேலியோ மூலம் 100 நாட்களில் கணிசமாய் உடல் எடை குறைப்பது எப்படி ?: 100 நாள் பேலியோ (Tamil Edition) Kindle Edition

“பேலியோ மூலம் 100 நாட்களில் கணிசமாய் உடல் எடை குறைப்பது எப்படி ? :  100 நாள் பேலியோ ” 

ரூ.  199 + கூரியர் செலவு தனி …

Continue reading “பேலியோ மூலம் 100 நாட்களில் கணிசமாய் உடல் எடை குறைப்பது எப்படி ?: 100 நாள் பேலியோ (Tamil Edition) Kindle Edition”