YouTube வீடியோ – பசு மஞ்சள் வைத்தியம் / Raw Turmeric Therapy

#PaleoDietDoctor #PaleoDietConsultant #PaleoDiet #PasuManjalTherapy #RawTurmericTherapy

பசு மஞ்சள் வைத்தியம் / Raw Turmeric Therapy – ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் காயங்களை குணப்படுத்தும் பசு மஞ்சள் வைத்தியம்.